Lamacentrum Hády

Kdo nás podporuje?

Jednotlivci Organizace a firmy

MVDr. Táňa Husáková
prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.
MVDr. Kateřina Hauptmanová, Ph.D.
MVDr. Josef Zajíc, Ph.D.
MVDr. Aleš Podhorský

Ondřej Krajíček

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Veterinární ošetření, neocenitelné rady při práci se zvířaty, obětavá pomoc v krizových situacích.

Yvona Smržová
2014, 2013: Opakovaně vánoční, velikonoční dáry pro lamy :-). 
 

Lucie Hájková
2013: Dar uzavíratelného barelu na skladování granulí.

Helena Ladičová
2013: Dar 400 Kč na environmentální výchovu.

Jan Uhlíř

2013: Dar 4000 Kč Lamacentru.

Milan Krejzlík
2013: Dar 5000 Kč Lamacentru.

MUDr. Vladislava Hrdličková

2013: Adoptivní máma Belly.

Jakub Jasaň
2013: Daroval funkční notebook pro práci Lamacentra.

Eliška Rampulová

2013: Adoptivní sestřenice Richarda

Radim Kuba
2012: Oprava elektrických rozvodů a instalace osvětlení do stájí.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životního prostředí

2017: Dokumentace významných geologických jevů v lomech na Hádech u Brna

2017: Přírodovědný kroužek pro děti a mládež s poruchou autistického spektra

MŽP skrze SFŽP

2017: Ekologické výukové programy na Hádech

MŽP – Program péče o krajinu
2017: Obnova suchých trávníků v přírodní lokalitě Hády

2016: Managementové zásahy (výřez dřevin) v Růženině lomu

Siemens – Fond pomoci
2016: Radost handicapovaným a seniorům

EHP EHP-CZ02-OV-1-043-2015
2015-2016: Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků - Naše organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády je partnerem projektu.

FNNO
2014-2016: Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství
Naše organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády je partnerem v projektu "Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatstvi" (2014-2016) podpořeneho grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v ramci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz“. Podrobnější informace najdete zde.

NET4GAS - Blíž přírodě

2016: Růženin lom – cesta rákosím
2014: Vybudování naučné stezky hádeckým lomem a jeho okolím.

Jihomoravský kraj
2017: Bosá stezka a voda v krajině

2016: Programy o včelách a dalších opylovačích pro školy a veřejnost

Statutární město Brno
2017: Přírodovědný kroužek pro děti a mládež s poruchou autistického spektra

2017: Akce pro rodiny v Lamacentru Hády

2017: Žáci podporují kokrhel luštinec v boji se třtinou křovištní

2017: Suchomilná vegetace na Hádech 2017

2017: O přírodě v přírodě

2016: Přírodovědný kroužek pro osoby s PAS
2016: Akce pro rodiny s dětmi na Hádech
2016: Terénní geologický program pro školy
2016: „Budkostrom“ prezentující dětem i veřejnosti různé typy ptačích budek a lavičky na Hádech
2016: Podpora dobrovolníků 2016
2016
: Podpora suchomilné vegetace na Hádech 2016

2015: Nedej se, přidej se!
2015: Podpora brněnských dobrovolníků
2015: Fotostromy

2015: Péče o suchomilnou vegetaci lomů na Hádech

2015: Programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
2015: Osvětová akce pro veřejnost Zvířata v novém prostředí

2014: Terénní výukové trasy přírodou Hádů
2014: Podpora dobrovolnictví ve městě Brně
2014: Péče o suchomilnou vegetaci hádeckého lomu
2014: Zážitkově-vzdělávací programy v Lamacentru pro školní děti a mládež

ÚVR ČSOP (ve spolupráci s LČR a MŽP)
2017: Zajištění pozemků ve správě ZO ČSOP PSH

2017: Údržba lesostepi pod Hády

2017: Bryologický průzkum jižních Hádů

2017: Zpráva o zvláště chráněných a ohrožených rostlinách a ptácích na území s rizikem zástavby

2016: Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

2016: Ochrana biodiverzity

2015: Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků
2015: Ochrana biodiverzity

2014:  Otevřené výběrové řízení "Podpora vzniku a
Rozvoje pozemkových spolků" – prostředky pro údržbu chráněných území, zdroj vody pro lom Džungle.
 
2014: Infocentrum ČSOP.
2014: Program Dřevo - dřevěné lavice do altánu.

2014: Ochrana biodiverzity - I. exkurze pro veřejnost, podpora stepních společenstev, obnova vzácných plevelových společenstev na Hádech.

2013: Otevřené výběrové řízení "Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků" – prostředky na náčiní pro údržbu chráněných území a dvě akce pro veřejnost.
2013: Podpora ekocenter - stavba dřevěného altánu.
2013: Podpora projektu v rámci programu "Ochrana biodiverzity"
2013: Podpořeno infocentrum Hády

2012: Grantový program "Pozemkové spolky" - nářadí a kůlna pro údržbu chráněných území.

Nadace VERONICA
2015: Ekovýchovné prvky na akcích Lamacentra Hády
2014: Odkup pozemků v CHÚ Velká Klajdovka a rozvoj ekocentra
2013: Ukázka péče o rozmanitou krajinu pro návštěvníky Lamacentra Hády
 
ČSOB a Era ve spolupráci s Nadací VIA – Druhá šance pro úspěšné řešitele
    
2015: Lamy přináší radost handicapovaným a nemohoucím
 
Program ČSOB a Era pro podporu regionů (Grantový fond ČSOB - menší komunitní grant) ve spolupráci s Nadací VIA
   
2014: Oprava a zabezpečení cest v přírodní lokalitě Hády a osazení cest dřevěnými lavičkami. 
 
Nadace Partnerství + REDA
2014: Výsadba stromků s dětmi z MŠ

UMČ Brno-Líšeň

2017 Úklid na Hádech– MČ Brno-Líšeň poskytla dotaci ve výši 10000,- na krytí nákladů spojených s projektem
2016 Úklid Hádů, ale i poznávání a zábava – MČ Brno-Líšeň poskytla dotaci ve výši 18000,- na krytí nákladů spojených s projektem
2015 Úklid chráněných území v lokalitě Hády
2014 úklid chráněných území na Hádech
 
Hartmann - Rico a.s. – Dobrý soused
2015: Podpora zážitkově-vzdělávacích programů v Lamacentru Hády
2014: Podpora programů pro děti v Lamacentru Hády
 
Philips Signage Solutions
2014: Dar v hodnotě 5000 Kč na provoz Lamacentra.

Hráči geocachingu (Event cache by G+K)
2016: Dobrovolná brigáda, materiální dary a finanční příspěvek

2015: Dobrovolná brigáda, materiální dary a finanční příspěvek

2014: Společná adopce Lindy a nového přírůstku a dobrovolná brigáda účastníků na pomoc Lamacentru a úklid a údržbu Hádů.
2013: Společná adopce Tobiho a dobrovolná brigáda asi 50 účastníků - úklid Hádů a práce na pomoc Lamacentru

Rodinná farma Ovce Hošek - chov plemene Zwartbles
2013: Dar jehničky plemene Zwartbles včetně dovozu pro ekologickou výchovu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko

2013: Výroba keramických medailí; montáž dřevěného stolu.

Českomoravský cement a.s.
2016,7: Podpora kroužků pro osoby s poruchami autistického spektra v Lamacentru Hády

2013: Podpora informačního panelu o historii Hádů a zdejší těžby vápence

Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta Brno
2014, 2013: Možnost přenosu digitálního videosignálu z on-line kamery Lamacentra. 

Lesy České republiky
2013: Podpora ekocenter - stavba dřevěného altánu.

Botanický ústav Akademie věd ČR
2013, 2012: Pronájem výzkumných ploch  
 

2013: 500 kg sena pro naše zvířata

2012: Tisk lamích záložek a vizitek.
2013: Tisk 2500 vizitek Lamacentra.

Rezekvítek Brno
Společná realizace některých projektů, pomoc při údržbě a budování zázemí Lamacentra

Nadace VERONICA
2012: Vycházky s lamou a Krmení zvířátek v roce 2012

2013: Ukázka pastvy jako nástroje údržby CHÚ

 

 

Ministerstvo životního prostředí
2012: Podpořen a ve spolupráci s Rezekvítkem zrealizován projekt opravy povalového chodníku v Růženině lomu

JUNÁK, Středisko Povodeň, Benátky nad Jizerou

2012: Dar uzavíratelných padesátilitrových barelů na pitnou vodu pro skladování granulí ve vlhkém prostředí. 

Faster CZ
2012, 2013: Zřízení a provoz internetu zdarma.

AL-OK
2012: Zapůjčení dodávky trénování zvířat.

WebSnadno.cz
2011-2015: Provozování webových stránek Lamacentra v režimu Professional do března 2015 zdarma na svém serveru.

Štefl software 
Správa, grafická úprava a aktualizace webových stránek www.pshhady.cz

Robinia - Brno s. r. o.
2011, 2012: Zajištění stavby mobilního domku pro správce Lamacentra, hrazení pro zvířata a drobné práce údržby za materiál a režijní náklady.

Envirex s. r. o.
2011: 
Prohloubení hydrogeologického průzkumního o 20 m pro zvýšení vydatnosti budoucí studny.

Internetové portály
2012, 2013: 
Kudy z nudy Na mateřské v Brně a Výlety a zábava s dětmi - propagace Lamacentra a jeho programů

Všem děkujeme za cennou pomoc!

TOPlist